۱۳۹۳ اسفند ۱۶, شنبه

با من که هیچ، با هیچ کس نبودش میلی

لیلی های این دوره زمونه دست و پا چلفتی شدن
شکستن ظروف و اجسام را به عشق و علاقه تعبیر نکن

هیچ نظری موجود نیست: