۱۳۹۲ مرداد ۱۳, یکشنبه

شهرام شکوهی - برو

چند ده هزار باره بی اغراق که این آهنگ تو گوشم هر 3-4 دقیقه تکرار میشه. شهرام شکوهی بلند می خونه. " واسه اینکه دار وندار منی " برو.  "یه کاری نکن کم بیارم" برو.
دلم می خواد داد بزنم بگم شهرام شکوهی غلط می کنه. نرو – بمون . پیشم بمون. برا من بمون...
ولی خب وقتی بخوای دقیق باشی می بینی که اون میره و بهتره تو هم بهش بگی برو که کمتر بسوزی

بهش بگی برو ، توئی که چشام رو خیس کردی. توئی که تنهام گذاشتی. توئی که دردم آوردی. بروووو لطفا برو. 

هیچ نظری موجود نیست: